รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2026 นายธรรมรัตน์   พานะสิทธิ์ 204/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18120086-1100821 กำลังดำเนินการ 
2027 นายธรีวัฒน์   ยาวิเลิศ 74 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2028 นายธวัช   นัทธี 17/6 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120กำลังดำเนินการ 
2029 นายธวัชชัย   ลอยงาม 44/2 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 0850315073   กำลังดำเนินการ 
2030 นายธวัชชัย   เขียววงษ์ 22 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120095-3789192 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2031 นายธวัชชัย   ประสพจิตร์ 10 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120088-5414516 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2032 นายธวัชชัย   ปลอดโชค 113 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2033 นายธวัชชัย   ชัยเสนา 223/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000082-8890248 กำลังดำเนินการ 
2034 นายธวัชชัย   แซ่ตอน 592 ม.16 บ.ห้วยน้ำขุ่น ซ.- ถ.- ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180กำลังดำเนินการ 
2035 นายธวัฒน์พงศ์   มีราช 108 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100819177150  กำลังดำเนินการ 
2036 นายธัชพล   สุขเจริญ 55/79 ม.00 บ.- ซ.- ถ.มาบใหญ่ ต.ทางเกวียน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 211100876185764  กำลังดำเนินการ 
2037 นายธัชภทร   ไชยวุฒิ 458/50 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210053-490238 กำลังดำเนินการ 
2038 นางสาวธัญจิรา   กองสูงเนิน 28 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 580000867321946 กำลังดำเนินการ 
2039 นางสาวธัญชนก   กำจัดยุง 84 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 461100981033705  กำลังดำเนินการ 
2040 นางสาวธัญญลักษณ์   จุลินทร 1/4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200954901160 กำลังดำเนินการ 
2041 นางสาวธัญญลักษณ์   รุ่งสาง 27 ม.05 บ.- ซ.- ถ.- ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 181500861403112 กำลังดำเนินการ 
2042 นางสาวธัญญา   ช่วยสงค์ 2/13 ม.6 บ.- ซ.- ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 840000854719792 กำลังดำเนินการ 
2043 นางสาวธัญพิมล   บุญเหลือ 121/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 841900854816961 กำลังดำเนินการ 
2044 นางสาวธัญภา   เจริญเมือง 8/4 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000087619291  กำลังดำเนินการ 
2045 นางสาวธัญรัตน์   ปกติจิต 26 ม.4 บ.แม่จา ซ.- ถ.- ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700823926619  กำลังดำเนินการ 
2046 นางสาวธัญวรัตน์   แซ่ท้าว 193 ม.21 บ.- ซ.- ถ.- ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110กำลังดำเนินการ 
2047 นายธัญวุฒิ   แดงจินา 530/9 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700917915771  กำลังดำเนินการ 
2048 นายธันยบูรณ์   ปุสีสม 84 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000965471749 กำลังดำเนินการ 
2049 นายธันย์ณธร   วงษ์คำ 21/12 ม.11 บ.- ซ. ถ. ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 182400874150699  กำลังดำเนินการ 
2050 นายธาริน   จันทร์เกตุ 39/2 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต. อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 0620474351   กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384