รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2051 นายธนธรณ์   ไกลลืม 120 ม.20 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 241600927902562 กำลังดำเนินการ 
2052 นายธนบดินทร์   ศิริปัญญา 61 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 501900818857714 กำลังดำเนินการ 
2053 นายธนบูลย์   จันทร์กระจ่าง 190 ม.08 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300853596337  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2054 นายธนบูลย์   จันทร์กระจ่าง 190 ม.08 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300853596337  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2055 นายธนพงศ์   แซ่ตั้ง 2/16 ม.7 บ.หนองปลาหมอ ซ. ถ. ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 12140  กำลังดำเนินการ 
2056 นายธนพนธ์   วงสา 159 ม.5 บ.- ซ.- ถ. ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120092-5651532  กำลังดำเนินการ 
2057 นายธนพล   ยิ่งวัฒนานนท์ 326 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 501100811639966 กำลังดำเนินการ 
2058 นายธนพล   ปทุมมา 53/2927 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 121300895176179 กำลังดำเนินการ 
2059 นายธนพล   คำนอก 27 ม.15 บ.- ซ. ถ. ต. อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 321200871920301  กำลังดำเนินการ 
2060 นายธนพล   จันทร์งาม 137 ม.08 บ.- ซ. ถ. ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 10816533486  กำลังดำเนินการ 
2061 นายธนพล   อินวังตูม 100/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260100926565485 กำลังดำเนินการ 
2062 นายธนพล   มัตเดช 18/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 181300873646873  กำลังดำเนินการ 
2063 นายธนภัทร   ชูติกุล 311 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 550000861896223 กำลังดำเนินการ 
2064 นายธนภัทร   เศรษฐเชื้อ 96/6 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 161400816349029 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2065 นายธนวัฒน์   รักจ่อ - ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 505000894298070  กำลังดำเนินการ 
2066 นายธนวัฒน์   ปาริสิน 19 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300936595633  กำลังดำเนินการ 
2067 นายธนวัฒน์   บัวชุมพล 22/1 ม.07 บ.- ซ. ถ. ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 671500865386771  กำลังดำเนินการ 
2068 นายธนวัฒน์   ฝากทอง 5 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.เขาดิน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 181700822302693  กำลังดำเนินการ 
2069 นายธนวัฒน์   รัตโนสก 41/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130092-7199408 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2070 นายธนวัฒน์   ทิมเจียม 67/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000  กำลังดำเนินการ 
2071 นายธนวัฒน์   บัวหลวง 354/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 181500895394133  กำลังดำเนินการ 
2072 นายธนวัตร   พรเณร 131 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120086-7448225 กำลังดำเนินการ 
2073 นายธนวัติ   คำมงคล 108/2 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300898357154  กำลังดำเนินการ 
2074 นายธนวันต์   เคลือภู่ 336/104 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100815947952 กำลังดำเนินการ 
2075 นายธนวิชญ์   จินดา 126 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ปีม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396