รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2076 นายธีรณัท   ตลับเงิน 24 ม.07 บ.- ซ. ถ. ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300861249537  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2077 นายธีรพงษ์   จินดารักษ์ 29 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000098-0385786 กำลังดำเนินการ 
2078 นายธีรพงษ์   หมายจริง 25 ม.5 บ.ทุ่งต้นศรี ซ.- ถ.- ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120093-3147648 กำลังดำเนินการ 
2079 นายธีรพล   น้อยปินตา 126 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240087-9230686 กำลังดำเนินการ 
2080 นายธีรพล   โว่ยแม้ 22 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180  กำลังดำเนินการ 
2081 นายธีรพันธ์   กวินวาณิช 182 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 33240089-8301016 กำลังดำเนินการ 
2082 นายธีรภัทร   ต่อวงศ์ 380/15 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100992954526  กำลังดำเนินการ 
2083 นายธีรยุทธ   ชื่นอารมย์ 65 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110080-0087667 กำลังดำเนินการ 
2084 นายธีรวัฒน์   ปามาละ 115 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140กำลังดำเนินการ 
2085 นายธีรวัฒน์   แสงหิรัญ 8/245 ม.6 บ.- ซ.17 ถ.- ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 102700817741528  กำลังดำเนินการ 
2086 นายธีรศักดิ์   โพวิ 42/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120091-5965652 กำลังดำเนินการ 
2087 นายธีรศักดิ์   เทียนรุ่งแสง 23 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250  กำลังดำเนินการ 
2088 นายธีระพงศ์   ภูวนะเสถียรฐ์ 177 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2089 นายธีระพนธ์   ปินตา 59/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง 52110กำลังดำเนินการ 
2090 นายธีระยุทธ์   ริยาคำ 160/8 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000857993731 กำลังดำเนินการ 
2091 นางสาวธีราพรรณ   คำมาไว 69/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230082-6241952 กำลังดำเนินการ 
2092 นายธีรุตม์   ธรรมจักร์ 83/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000843785113 กำลังดำเนินการ 
2093 นายธีรเดช   แจงประดิษฐ์ 42/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000892519104 กำลังดำเนินการ 
2094 นายธเนศ   เอนกศักดิ์ 206/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240090-4312084 กำลังดำเนินการ 
2095 นายธเนศ   จันทร์ศรี 203/7 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2096 นายนครินทร์   เตรียมอ้าย 9 ม.5 บ.ดอยสะเก็ด ซ.- ถ.ดอยสะเก็ด ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220053398507 กำลังดำเนินการ 
2097 นางสาวนงนุช   หอมดอก 38 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 551300993972252  กำลังดำเนินการ 
2098 นางสาวนงลักษณ์   ธรรมรักษา 59 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140085-7158914  กำลังดำเนินการ 
2099 นายนที   สังข์ชุม 92/3 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000875408433 กำลังดำเนินการ 
2100 นายนนทชา   อินทปัญญา 247 ม.02 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100817803849 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388