รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2126 นายนฤมิตร   วงศ์ขัติย์ 207 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110080-1337499 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2127 นายนฤเบศน์   กุนา 125/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800899540612  กำลังดำเนินการ 
2128 นายนฤเบศน์   ท้าวเวชสุวรรณ์ 147/12 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120085-1764095 กำลังดำเนินการ 
2129 นางสาวนวพร   พลแสน 38 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000088-1070269 กำลังดำเนินการ 
2130 นายนวพล   ฟ้าสุวรรณ 33/4 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  กำลังดำเนินการ 
2131 นางสาวนัชรี   ตะลา 50 ม.2 บ.ทุ่งวิมาน ซ.- ถ.- ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2132 นายนัฎฐาปกรณ์   ธาติเงินเกวียน 138 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220กำลังดำเนินการ 
2133 นางสาวนัฐฐิรัตน์   สายสินทรา 2/52 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280082-8185391 กำลังดำเนินการ 
2134 นายนัฐพงศ์   ธีระแนว 93 ม. บ.- ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000882519604   กำลังดำเนินการ 
2135 นายนัฐพล   กิ่งโพธิ์ 50/4 ม.01 บ.- ซ. ถ. ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300615586749  กำลังดำเนินการ 
2136 นายนัฐพล   แสนเมฆ 131 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 182600860585375  กำลังดำเนินการ 
2137 นางสาวนัฐยา   มากศรี 29 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 161200894480580 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2138 นายนัฐวุฒิ   จิ๋วนุช 47 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300915932886  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2139 นายนัทธพงค์   ตุ่นสีใส 1576 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 571200810308535  กำลังดำเนินการ 
2140 นางสาวนัทธิดา   กันทะวงค์ 34/4 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400826184872 กำลังดำเนินการ 
2141 นายนัธทวัฒน์   เรือนมณี 155/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501600894326141 กำลังดำเนินการ 
2142 นางสาวนันทกา   กรัตพงษ์ 249/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120096-6134097 กำลังดำเนินการ 
2143 นายนันทกานต์   คำแก้ว 173/2 ม.3 บ.ห้วยหวด ซ. ถ. ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110  กำลังดำเนินการ 
2144 นายนันทวัฒน์   ใจเตียม 19/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 502700801263591 กำลังดำเนินการ 
2145 นายนันทวัฒน์   วรายุ 206 ม.2 บ.หางดง ซ. ถ. ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300817842727  กำลังดำเนินการ 
2146 นายนันทวัฒน์   คงบุญ 255/70 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 180000843113105  กำลังดำเนินการ 
2147 นายนันทวัฒน์   สุกใส 55 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300852951186  กำลังดำเนินการ 
2148 นางสาวนันทิชา   ปิรัตน์ 151/434 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210091--8467306 กำลังดำเนินการ 
2149 นางสาวนันทิชา   พันธ์ดี 561 ม.- บ.- ซ.- ถ.นนทรี ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120086-7220759 กำลังดำเนินการ 
2150 นางสาวนันท์นพิน   ขนาบแก้ว 63/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 841200815694719 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385