รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2126 นางสาวธีราพรรณ   คำมาไว 69/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230082-6241952 กำลังดำเนินการ 
2127 นายธีรุตม์   ธรรมจักร์ 83/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000843785113 กำลังดำเนินการ 
2128 นายธีรเดช   แจงประดิษฐ์ 42/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000892519104 กำลังดำเนินการ 
2129 นายธเนศ   เอนกศักดิ์ 206/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240090-4312084 กำลังดำเนินการ 
2130 นายธเนศ   จันทร์ศรี 203/7 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2131 นายนครินทร์   เตรียมอ้าย 9 ม.5 บ.ดอยสะเก็ด ซ.- ถ.ดอยสะเก็ด ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220053398507 กำลังดำเนินการ 
2132 นางสาวนงนุช   หอมดอก 38 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 551300993972252  กำลังดำเนินการ 
2133 นางสาวนงลักษณ์   ธรรมรักษา 59 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140085-7158914  กำลังดำเนินการ 
2134 นายนที   สังข์ชุม 92/3 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000875408433 กำลังดำเนินการ 
2135 นายนนทชา   อินทปัญญา 247 ม.02 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100817803849 กำลังดำเนินการ 
2136 นายนนทวัฒน์   แก้วป้อม 55 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 501600811807871 กำลังดำเนินการ 
2137 นายนนทวัฒน์   คงชาแพทย์ 31 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000  กำลังดำเนินการ 
2138 นายนนทวัฒน์   วงศ์กฎ 1/17//-18 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 180000810683013  กำลังดำเนินการ 
2139 นายนนทศักดิ์   นวลใย 102/5 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 841200911561637 กำลังดำเนินการ 
2140 นายนนท์นที   ศรีบุญเรือง 57 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230089-7588292 กำลังดำเนินการ 
2141 นายนนท์นัตถ์   เหมราช 20 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 131400983034229  กำลังดำเนินการ 
2142 นายนพดล   ศรีวิชัย 196/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000089-5146846 กำลังดำเนินการ 
2143 นายนพดล   เฉิดฉาย 7/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150090-6686037 กำลังดำเนินการ 
2144 นายนพดล   เถาว์ชาลี 46/3 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000089-7306498 กำลังดำเนินการ 
2145 นายนพดล   ไชยประพันธ์ 66/1 ม.4 บ.เด่นนางฟ้อน ซ. ถ. ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ 54120  กำลังดำเนินการ 
2146 นายนพดล   ถนอมรูป 148 ม.63 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 181500929542240 กำลังดำเนินการ 
2147 นายนพดล   เจียมจิตร 39 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300901174719  กำลังดำเนินการ 
2148 นางสาวนพมาศ   กุลเกิด 67 ม.07 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2149 นายนพรัตน์   อินต๊ะวงศ์ 24 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100631634251  กำลังดำเนินการ 
2150 นายนพรัตน์   พานนิล 86 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000868172084 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392