รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
201 เด็กชายชินเชษฐ์   คงเสน 32 ม.3 บ.บ้านควนโต๊ะทอง ซ.- ถ.- ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 921400842913390 กำลังดำเนินการ 
202 นางสาวชุติกาญน์   กันเกาะหนู 28/2 ม.6 บ.บ้านทำเนียบ ซ. ถ. ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
203 เด็กหญิงชุติมา   ดาวมาลัย 71 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110กำลังดำเนินการ 
204 นางสาวชุรีวรรณ   วงศ์สมัคร 233/5 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
205 เด็กชายซอฟัร   โย๊ะ 18 ม.7 บ.โผงโผง ซ.- ถ.- ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 96000กำลังดำเนินการ 
206 เด็กชายซอฟีอีน   สือเตาะ 153 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี 94160กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
207 เด็กหญิงซอลิฮะฮ์   หมัดแสละ 14/1 ม.8 บ.ทุ่งใหญ่ ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
208 นางสาวซันญ่า   ดวงแก้ว 107/3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา - ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
209 เด็กชายซัยนุรดีน   เตียงน้อย 19/3 ม.- บ. ซ.พระบารมี9 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 8315008-6266-7065 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
210 เด็กชายซัยฟุดดีน   ดอเลาะ 31/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา 901600937299376 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
211 เด็กชายซัยฟุตดีน   กิตติธรณีรัตน์ 65/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 8115009-0715-8817 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
212 เด็กชายซัยฟู   ลาเต๊ะ 100/2 ม.6 บ.สำนักแต้ว ซ. ถ. ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 90120  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
213 เด็กชายซัลมาน   หมื่นแก้ว 93 ม.2 บ.บ้านกาแบง ซ.- ถ.- ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
214 เด็กหญิงซานียา   กุบแปะ ่123 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290กำลังดำเนินการ 
215 เด็กชายซาบีเด็ง   มะลี 46 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000803980362 กำลังดำเนินการ 
216 เด็กหญิงซาปีนะห์   สิเดะ 21 ม.2 บ.บ่อม่วง ซ. ถ. ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150081-8979700  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
217 นายซาฟารี   องศารา 152 ม.5 บ.บ้านทุ่ง ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
218 เด็กชายซาฟารี   ซาเมาะ 102 ม.9 บ.ตาเนาะปูเต๊ะใน ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
219 เด็กหญิงซาลิดา   ประกอบ 53 ม.6 บ.บ้านท่าข้ามควาย ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
220 เด็กหญิงซีตีอัสมา   เจ๊ะอาหลี 11 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
221 เด็กหญิงซีตีอามีเนาะ   บูละ 62 ม.2 บ.0 ซ. ถ. ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170095-7518140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
222 นางสาวซีตีฮายา   ยูโซ๊ะ 56 ม.3 บ.จืองา ซ.- ถ.- ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
223 เด็กชายซีรอญุดดีน   สอและ 567 ม.4 บ.บ้านตะโล๊ะใส ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
224 เด็กหญิงซุลฟาร์   ดอสอลี 44/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000895758540 กำลังดำเนินการ 
225 นายซูฟียัน   ยามา 18 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394