รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2251 นายนายสมชาย   เสมอชาติ 90 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 181100925468172  กำลังดำเนินการ 
2252 นายนายสินชัย   เสมอใจ 29 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200929729738  กำลังดำเนินการ 
2253 นายนายอำนาจ   แผนสูง 18/1 ม.02 บ.- ซ. ถ. ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300879066906  กำลังดำเนินการ 
2254 นายนายเปรมศักดิ์   ธาระการ 177 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2255 นางสาวนารินทร์   กลิ่นหอม 23 ม.17 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000877617640  กำลังดำเนินการ 
2256 นางสาวนารีรัตน์   ดาวแก้ว 149 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000816032181 กำลังดำเนินการ 
2257 นางสาวนารีรัตน์   แก้วนุช 19/1 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170กำลังดำเนินการ 
2258 นายนาวิน   อินต๊ะวงค์ 2 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000942214365  กำลังดำเนินการ 
2259 นายนาวิน   อวยพร 34 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110086-8202069  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2260 นายนาเคนทร์   บัญชา 410 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240091-8718628 กำลังดำเนินการ 
2261 นายนำพล   มณีรัตน์ 98 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 581100849488619  กำลังดำเนินการ 
2262 นางสาวนิดา   แซ่หลี่ 191/194 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000852340205  กำลังดำเนินการ 
2263 นางสาวนิตธยา   คำตุ่นแก้ว 210 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 511800877865814  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2264 นางสาวนิตยา   ไชยชะนะ 151/423 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100871926140  กำลังดำเนินการ 
2265 นางสาวนิตยา   ปัญญาปุ๊ด 28 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150095-7714699 กำลังดำเนินการ 
2266 นางสาวนิตยา   บุญส่ง 19/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130087-3659438 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2267 นายนิตย์ชากร   หลวงแก้ว 141 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 503600871830465 กำลังดำเนินการ 
2268 นายนิติพงษ์   มายะวงศ์ 196 ม.3 บ.- ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 501600811628651 กำลังดำเนินการ 
2269 นางสาวนิติยา   วงษ์พระจันทร์ 26 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 กำลังดำเนินการ 
2270 นายนิธิกร   ชัยเสนา 34 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300876673770  กำลังดำเนินการ 
2271 นายนิธิศ   จันทรเสนา 61/23 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 102600898969403 กำลังดำเนินการ 
2272 นายนิพนธ์   วงค์สีดา 56 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130099-9251380 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2273 นายนิพันธกิตติ์   ยอดสุทธิ 212 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100884071345 กำลังดำเนินการ 
2274 นางสาวนิรชา   ขวัญเนตร์ 189/14 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000093-2232937 กำลังดำเนินการ 
2275 นายนิรมิตร   สุยะหลาน 65 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000089-1507891 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396