รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2326 นายประหยัด   ปรีชารัตนธรรม 111 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160กำลังดำเนินการ 
2327 นายประเสริฐ   ตรัยฌาณกุล 77 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160กำลังดำเนินการ 
2328 นางสาวประไพพัตร   อุไรลักษณ์ 141 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120086-0397929 กำลังดำเนินการ 
2329 นางสาวประไพพิมพ์   ประยุทธเต 28 ม.18 บ.- ซ. ถ. ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 302700928641052  กำลังดำเนินการ 
2330 นายปรัชญา   ยอดมณีสกุล 399/93 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100979383779  กำลังดำเนินการ 
2331 นายปรัชญา   บัวขาว 100 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 501800849492927 กำลังดำเนินการ 
2332 นายปราโมช   ยังพัฒน์ 88 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220  กำลังดำเนินการ 
2333 นายปราโมทย์   ว่องสุรีย์ 391 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100054-325297 กำลังดำเนินการ 
2334 นางสาวปริชาติ   สุขสว่าง 80/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000619462630  กำลังดำเนินการ 
2335 นายปริญญา   สอนมาก 45/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 กำลังดำเนินการ 
2336 นางสาวปริญญารัตน์   มณีโชติ 160 ม.3 บ.แม่เจดีย์ ซ.7 ถ.เชียงราย-เชียงใหม่ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 572600868590317  กำลังดำเนินการ 
2337 นายปริญญ์   บุญตัน 289 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900895608205  กำลังดำเนินการ 
2338 นายปริญา   เตียตระกูล 65/1 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300867511200  กำลังดำเนินการ 
2339 นายปรินทร   สุขสำราญ 53/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110084-3623248 กำลังดำเนินการ 
2340 นางสาวปรีชนก   ศรีขวัญแก้ว 173 ม.08 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260093-6611724 กำลังดำเนินการ 
2341 นายปรีชา   ราชไชย 101/19 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502100898535862 กำลังดำเนินการ 
2342 นายปรีชา   ผดุงเขตร 220/1 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 501600829010116 กำลังดำเนินการ 
2343 นายปรีชา   แยส่อ 146 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240กำลังดำเนินการ 
2344 นายปรีชา   หนองตะไกร 180 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 261300854126079  กำลังดำเนินการ 
2345 นายปรีดา   แมลงภู่ 49 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130086764143  กำลังดำเนินการ 
2346 นางสาวปรียาฉัตร   คำป้อ 34 ม.- บ.- ซ.3 ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100098-8801161 กำลังดำเนินการ 
2347 นายปรเมศ   ปาลี 161 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 5031050310 0861577643 กำลังดำเนินการ 
2348 นายปรเมศวร์   คันทะมูล 225 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300833218070  กำลังดำเนินการ 
2349 นายปลี   ลุงหลิ่ง 241 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230083-5752047 กำลังดำเนินการ 
2350 นายปวิช   อุตตโม 181/19 ม.10 บ.สันทราย ซ. ถ. ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100946056639  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392