รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2326 นายปัญญากร   สะเภาคำ 58 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000085-2383541 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2327 นางสาวปัฏฐวิกรณ์   เฉิดรัตนพิชน์กุล 42/8 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 220000929011884 กำลังดำเนินการ 
2328 นางสาวปานทิพย์   - 6/ช ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58140098-2957132 กำลังดำเนินการ 
2329 นางสาวปานทิพย์   มาฆทาน 99/107 ม.3 บ.- ซ.- ถ.นาเนียน ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 840000842957853 กำลังดำเนินการ 
2330 นางสาวปาริฉัตร   เทรักสี 33 ม.01 บ.- ซ.- ถ.- ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 381500625040298 กำลังดำเนินการ 
2331 นางสาวปาริชาติ   สง่าผากุล 38 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140กำลังดำเนินการ 
2332 นางสาวปาริสรา   ปางจันทร์ 812 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130084-1320874 กำลังดำเนินการ 
2333 นายปาลทัต   สิงห์พันธฺุ์สวีัสดิ์ 18 ม.3 บ.บ้านตุ่น ซ. ถ. ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  กำลังดำเนินการ 
2334 นางสาวปาลิตา   ศรีสว่าง 43 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100869080647 กำลังดำเนินการ 
2335 นางสาวปิยธิดา   วัทโล 39 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170093-1822713 กำลังดำเนินการ 
2336 นางสาวปิยธิดา   ไชยขันแก้ว 9/1 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150083-3255534 กำลังดำเนินการ 
2337 นางสาวปิยธิดา   สุขเจริญ 49 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100981867249 กำลังดำเนินการ 
2338 นายปิยพัทธ์   วันสุริวงษ์ 139/1 ม.01 บ.- ซ.- ถ.- ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 671600610949695 กำลังดำเนินการ 
2339 นางสาวปิยวรรณ   กันธิยะ 42 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300888056797  กำลังดำเนินการ 
2340 นายปิยวัฒน์   โพธินาม 29 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100827641958  กำลังดำเนินการ 
2341 นายปิยะ   บุญธรรม 66/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300861860549  กำลังดำเนินการ 
2342 นางสาวปิยะธิดา   ไมทอง 84/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 841300935979164 กำลังดำเนินการ 
2343 นางสาวปิยะพร   จันทนา 224 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000806463886  กำลังดำเนินการ 
2344 นางสาวปิ่นมณี   เทพเที่ยง 10 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190กำลังดำเนินการ 
2345 นายปีรวัฒน์   มีเทศ 581 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 กำลังดำเนินการ 
2346 นายปุญญพัฒน์   ยาจิต 33/3 ม.04 บ.- ซ. ถ. ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13130  กำลังดำเนินการ 
2347 นางสาวปุณฑริก   เหลาคำ 109 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240080-4378659 กำลังดำเนินการ 
2348 นายปุ๊คือ   วิรชัด 60 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310กำลังดำเนินการ 
2349 นางสาวผกาทอง   หอยทอง 41 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120  กำลังดำเนินการ 
2350 นางสาวผกามาศ   นักธรรม 70/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000946288982  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388