รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2326 นางปณิตา   แซ่วื่อ 256 ม.9 บ.หล่ายใหม่ ซ.- ถ.- ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2327 นายปณิพล   เอี่ยมแก้ว 460/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2328 นายปณิวัตร   ศิริ 9 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000614862608  กำลังดำเนินการ 
2329 นางสาวปทุมมาศ   ชาติดี 43/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500826237233  กำลังดำเนินการ 
2330 นางสาวปนัดดา   คำมาลา 136 ม.5 บ.ช่างคำหลวง ซ.- ถ.- ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300821078072  กำลังดำเนินการ 
2331 นางสาวปนัดดา   สุขสวัสดิ์ 38/2 ม.09 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000841249563 กำลังดำเนินการ 
2332 นางสาวปนิดา   พงษ์ลัดดา 85 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120092-4297973 กำลังดำเนินการ 
2333 นางสาวปพินญา   บุตรงาม 115 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150093-7767785 กำลังดำเนินการ 
2334 นายปภาวิน   อยู่เย็น 8 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300849706856  กำลังดำเนินการ 
2335 นายปภินววิช   วงษ์คำเนา 27 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 180000861347786  กำลังดำเนินการ 
2336 นายปรภต   ขนันไทย 5 ม.10 บ.จุน ซ. ถ. ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56100  กำลังดำเนินการ 
2337 นายปรมินทร์   อินต๊ะ 26 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000095-7191412 กำลังดำเนินการ 
2338 นางสาวประกายดาว   ใจสงัด 71/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.เดชาพัฒนา ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000852775985 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2339 นางสาวประกายทิพย์   ศรีบุญฤทธิ์ 106/3 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150093-0347419 กำลังดำเนินการ 
2340 นายประกายทิพย์   พงศ์ประเสริฐ 192/2 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130กำลังดำเนินการ 
2341 นางสาวประณิดา   บุญเรือง 73/27 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180094-2372934 กำลังดำเนินการ 
2342 นายประดิพัทธ์   มั่นเขตกิจ 194 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210087-7266423 กำลังดำเนินการ 
2343 นายประทีป   พรจันทร์ 142 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 กำลังดำเนินการ 
2344 นายประภวิษณ์   แก้วอิ่มดวง 56 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210กำลังดำเนินการ 
2345 นางสาวประภัสสร   ศรีคำตำบล 85/15 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000874885967 กำลังดำเนินการ 
2346 นางสาวประภาพร   ใสจูง 399 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2347 นางสาวประภาพรรณ   ปรางโท้ 315/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000810296144  กำลังดำเนินการ 
2348 นางสาวประวันรัตน์   ชัยทอง 81/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 841200993639053 กำลังดำเนินการ 
2349 นายประวีว์   เทพสุธรรม 71/1 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2350 นายประสิทธิ์   อยู่เจริญ 105 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240090-1138173 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396