รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2376 นางสาวปิยะธิดา   ไมทอง 84/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 841300935979164 กำลังดำเนินการ 
2377 นางสาวปิยะพร   จันทนา 224 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000806463886  กำลังดำเนินการ 
2378 นางสาวปิ่นมณี   เทพเที่ยง 10 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190กำลังดำเนินการ 
2379 นายปีรวัฒน์   มีเทศ 581 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 กำลังดำเนินการ 
2380 นายปุญญพัฒน์   ยาจิต 33/3 ม.04 บ.- ซ. ถ. ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13130  กำลังดำเนินการ 
2381 นางสาวปุณฑริก   เหลาคำ 109 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240080-4378659 กำลังดำเนินการ 
2382 นายปุ๊คือ   วิรชัด 60 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310กำลังดำเนินการ 
2383 นางสาวผกาทอง   หอยทอง 41 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120  กำลังดำเนินการ 
2384 นางสาวผกามาศ   นักธรรม 70/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000946288982  กำลังดำเนินการ 
2385 นางสาวผกาวดี   มณีแผลง 102/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 240000911756309 กำลังดำเนินการ 
2386 นายพงศกร   แซ่เลี้ยว 97/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150093-8809327 กำลังดำเนินการ 
2387 นายพงศกร   เสือสกุล 62/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800857069305 กำลังดำเนินการ 
2388 นายพงศกร   สร้อยอูป 137 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300828997988 กำลังดำเนินการ 
2389 นายพงศกร   ก่ำกูลณะ 20/4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100837667724 กำลังดำเนินการ 
2390 นายพงศกร   กองสินแก้ว 18/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120085-9544601 กำลังดำเนินการ 
2391 นายพงศกร   พุทธวงค์ 40 ม.1 บ.ห้วยกั้ง ซ. ถ. ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 561500828933489  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2392 นายพงศกร   ตอนสุข 14/1 ม.1 บ.ท่าข้าม ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310กำลังดำเนินการ 
2393 นายพงศธร   นวนศรี 241/18 ม.- บ.- ซ.- ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-869576527 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2394 นายพงศธร   ศรีวิชัย 165/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 503600844157612  กำลังดำเนินการ 
2395 นายพงศธร   ลุงสา่ห์ 116/ช ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500877890951  กำลังดำเนินการ 
2396 นายพงศธร   ศรีเจริญสุข 28/1 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300879376422  กำลังดำเนินการ 
2397 นายพงศธร   เกตุงาม 130/107 ม.- บ.- ซ.- ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000081-8631404 กำลังดำเนินการ 
2398 นายพงศธร   ศรีฉ่ำพันธ์ 93 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200853916659 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2399 นายพงศธร   ศรีนวล 79 ม.13 บ.ห้วยลาน ซ. ถ. ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120  กำลังดำเนินการ 
2400 นายพงศธร   พูลศิลป์ 118 ม.09 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200854373351 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392