รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2401 นายพงศภัค   ศักดา 44 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
2402 นายพงศา   ขำบาง 110/6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120098-4374166 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2403 นายพงศ์ญาณินท์   อัศวพิภพ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000811797899  กำลังดำเนินการ 
2404 นายพงศ์ธร   น้อยสำแดง ข1-180/7 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000814526471  กำลังดำเนินการ 
2405 นายพงศ์พนา   ตาติวงศ์ 499 ม.3 บ.พระบาท ซ. ถ. ต. อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 520000857064324 กำลังดำเนินการ 
2406 นายพงศ์ศิริ   ชัยชื่น 58 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400846161412 กำลังดำเนินการ 
2407 นายพงศ์สฤษฏิ์   โยธาประเสริฐ 82/49 ม.- บ.- ซ.- ถ.ศรึชมชื่น ต. อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000086-6466475 กำลังดำเนินการ 
2408 นายพงษ์ดนัย   โมรา 191 ม.1 บ.บ้านควนดินแดง ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-877964062 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2409 นายพงษ์นรินทร์   ยมสิทธิ์ 115 ม.1 บ.หม้อแกงทอง ซ.- ถ.- ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2410 นายพงษ์นิรันดร์   ฟักแก้ว 9 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2411 นายพงษ์พัฒน์   เมืองสถาน 102 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300899046878  กำลังดำเนินการ 
2412 นายพงษ์ศักดิ์   สว่างศรี 228 ม.- บ.- ซ. ถ. ต. อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200985133752  กำลังดำเนินการ 
2413 นายพงษ์สิริ   พรหมมินทร์ 222/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 510000816027078  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2414 นายพงษ์เพชร   ม่วงเขาแดง 52/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000617518007  กำลังดำเนินการ 
2415 นายพชร   ธนูชิต 224/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 501600840425357 กำลังดำเนินการ 
2416 นายพชร   ขงวน 50/10 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120080-6643735 กำลังดำเนินการ 
2417 นายพชรพล   จุมปู 120 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200616039310  กำลังดำเนินการ 
2418 นายพนชกร   แซ่ลี 96 ม.8 บ.ห้วยคุ ซ. ถ. ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57120  กำลังดำเนินการ 
2419 นายพนมพร   วงษ์น้อย 16 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120087-1245767 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2420 นายพนาวรรณ   ปัดทะสี 231/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190092-5407334 กำลังดำเนินการ 
2421 นางสาวพนิดา   ธุวมณฑล 10 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310091-6307831 กำลังดำเนินการ 
2422 นางสาวพนิดา   ปันสาร 31/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100097-1747743 กำลังดำเนินการ 
2423 นางสาวพรชนก   ขลิบเงิน 102/122 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2424 นายพรชัย   วงศ์แผ่น 1/5 ม.- บ.- ซ.หมอศรี ถ.ฟากน้ำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 061-3812281 กำลังดำเนินการ 
2425 นางสาวพรชิตา   ดำรงค์ 102/1 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000846620485  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394