รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2426 นางสาวพรทิพย์   ไชยเดช 44/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160062-0684770 กำลังดำเนินการ 
2427 นางสาวพรทิพา   ริมคำ 7/1 ม.10 บ.สันโป่ง ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
2428 นางสาวพรธิดา   แต่งนวล 75 ม.5 บ.- ซ. ถ.พนม-ทับปุด ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 842500845410653  กำลังดำเนินการ 
2429 นางสาวพรนภา   ต่ายเนาว์คง 55 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200925353960  กำลังดำเนินการ 
2430 นางสาวพรนภา   ผาลึกโรจน์ 43 ม.6 บ.นาเพียง ซ.- ถ.- ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 401500856823538 กำลังดำเนินการ 
2431 นางสาวพรนิภา   ไชยลังกา 26 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
2432 นางสาวพรประภา   แซ่อู๋ 12/3 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000868403467 กำลังดำเนินการ 
2433 นางสาวพรพรรณ   ไชยมงคล 1/6 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000863107040 กำลังดำเนินการ 
2434 นายพรพิชิต   แซ่ท้าว 149 ม.9 บ.แสงไทร ซ.- ถ.- ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140กำลังดำเนินการ 
2435 นางสาวพรพิมล   เกตุรัตน์ 70 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000084-5000574 กำลังดำเนินการ 
2436 นางสาวพรรณทิกา   ปาลี 164 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180083-4719773 กำลังดำเนินการ 
2437 นางสาวพรรณวิภา   มุ่งหมาย 21/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110084347534 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2438 นางสาวพรลภัส   ผลบุญเรื่อง 222/92 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่เหี๊ยะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501600899558641  กำลังดำเนินการ 
2439 นางสาวพรสวรรค์   ยอดยิ่ง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000089-1920958 กำลังดำเนินการ 
2440 นางสาวพรสุดา   ปรีชา 36/6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางโพธิ์ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
2441 นางสาวพรสุนีย์   โกสุม 70 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.กองดิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 221600614477972  กำลังดำเนินการ 
2442 นายพรหมชาติ   บุญรักชาติ 67/17 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330กำลังดำเนินการ 
2443 นางสาวพราวนภา   โพธิ์นำ 47/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120086-1270622 กำลังดำเนินการ 
2444 นายพฤฒิพงศ์   ปัญญาเรือง 160 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800810209872 กำลังดำเนินการ 
2445 นายพฤติกานต์   ทองเคร็ง 231/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800817220400  กำลังดำเนินการ 
2446 นายพลกฤต   แปงบุญเลิศ 319 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120กำลังดำเนินการ 
2447 นายพลพลากร   บัวสาย 10/4 ม.01 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300817954214  กำลังดำเนินการ 
2448 นายพลฤทธิ์   สร้อยสะใบ 52 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360กำลังดำเนินการ 
2449 นายพลวัฎ   สุคนธสรรพ์ 152 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 0888037967   กำลังดำเนินการ 
2450 นางสาวพลอย   ศรีศิริ 197/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000854723582 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394