รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2451 นางสาวพลอยฟ้า   ภาคย์กระโทก 50 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100822391592 กำลังดำเนินการ 
2452 นายพลัฏฐ์   จันทร์กิติสกุล 145/9 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180094-7094964 กำลังดำเนินการ 
2453 นายพลากร   แก่นโพธิ์ 207 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180091-5965833 กำลังดำเนินการ 
2454 นายพศุตม์   แซ่เฮ่อ 297 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160093-2989158 กำลังดำเนินการ 
2455 นายพสธร   เงสันเทียะ 005/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800882673447  กำลังดำเนินการ 
2456 นายพัครุรอซี   เละนิยะ 18 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 961500-8226-94430 กำลังดำเนินการ 
2457 นางสาวพัชชราพร   บุตรวงศ์ 95/8 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300928301426  กำลังดำเนินการ 
2458 นายพัชรพงศ์   เวทิตาธรรม 435 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110085-7145373 กำลังดำเนินการ 
2459 นายพัชรพงษ์   มูลชัยลังการ์ 24 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000829042601 กำลังดำเนินการ 
2460 นายพัชระ   ชัยศรี 152/242 ม.- บ.- ซ.- ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 800000872874282  กำลังดำเนินการ 
2461 นางสาวพัชรา   เสาทองหลาง 165/1 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 182600898306472  กำลังดำเนินการ 
2462 นางสาวพัชราภรณ์   สุดี 38/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210097-9297641 กำลังดำเนินการ 
2463 นางสาวพัชราภา   เมธา 89 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350094-0058559 กำลังดำเนินการ 
2464 นางสาวพัชริดา   ศรีสุธารักษ์ 313 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800870219524 กำลังดำเนินการ 
2465 นางสาวพัชริดา   กุณะแสงคำ 42 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320090-1504402 กำลังดำเนินการ 
2466 นางสาวพัชริดา   น้อยหมอ 433 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240080-6628426 กำลังดำเนินการ 
2467 นางสาวพัชรินทร์   วุฒิ 81/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500942435224 กำลังดำเนินการ 
2468 นางสาวพัชรินทร์   สร้างสม 104 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120095-85006995 กำลังดำเนินการ 
2469 นางสาวพัชรี   จันทะนันท์ 224/564 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230092-5869575 กำลังดำเนินการ 
2470 นางสาวพัชรี   ปิ่นทอง 137/11 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120092-3868909 036-266708 กำลังดำเนินการ 
2471 นางสาวพัชรี   สละ 79/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 841300878941249  กำลังดำเนินการ 
2472 นางสาวพัชรี   สงวนสะยะ 35/7 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000092-8454691 กำลังดำเนินการ 
2473 นายพัฒนชัย   เพิ่มพูล 199/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2474 นายพัฒนพงษ์   บุญตุ้ย 54/7 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300831523286  กำลังดำเนินการ 
2475 นายพัฒนากร   ทรายศิริ 88/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200861157751 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394